Velkommen til Virum-Sorgenfri Tennisklub
 
 - og til KLUBMODUL
 
VST's system, som du nu er kommet ind i, kaldes KLUBMODUL. Systemet er et "Alt i ét system", idet alt fra kontingentopkrævning, banebooking og -udlejning, tennisskole, holdtræning samt oprettelse og tilmelding til arrangementer til bogføring og regnskab kan håndteres i systemet.
 
KLUBMODUL styrer banebooking - såvel indendørs som udendørs - og tilmelding til de udbudte aktiviteter (arrangementer som kick off, tennis le Mans, klubmesterskaber, sommerens tennislejre mv. og holdaktiviteter som "onsdagstræning", tennisskole og seniortræning).
 
Man skal være oprettet i KLUBMODUL med en profil og have betalt sit kontingent for fremadrettet at kunne booke baner i VST!
 
Derfor opfordres alle medlemmer - og også personer, der ønsker at tilmelde sig aktiviteter, hvor man ikke forudgående skal være medlem - til at oprette deres profil i systemet ved tryk på OPRET PROFIL og udfylde de ønskede oplysninger. Disse omfatter bl.a. angivelse af e-mail-adresse, idet klubbens/klubsystemets kommunikation med medlemmerne fremadrettet primært vil ske via e-mail. Endvidere skal alle medlemmer vælge et brugernavn og et password, som identificerer dem i systemet og klubben.
 
KLUBMODUL betyder, at al betaling af kontingent og baneleje samt betaling for deltagelse i træning og arrangementer skal ske med dankort, når man ind-/tilmelder sig. Dette betyder naturligvis en både administrativ og reel besparelse for klubben i tider med portoforhøjelser, idet der fremover ikke skal udsendes girokort eller opkræves via PBS.
 
Medlemmer, som fortsætter deres medlemskab fra tidligere år, vil automatisk få trukket kontingentet for den nye sæson på deres dankort den 31. marts efter forinden at have modtaget besked derom pr. mail/sms. I denne besked vil der blive gjort opmærksom på, såfremt dankortoplysningerne skal opdateres samt mulighed for evt. at ændre medlemstype eller opsige sit medlemskab.
 
Nye medlemmer anmodes om at oprette deres profil i KLUBMODUL og - umiddelbart efter 31. marts - ved valg af fanen BANEBOOKING/KONTINGENT at gå ind i systemet og vælge ikonen Betal her. Herved fremkommer en oversigt over de forskellige medlemstyper og tilhørende kontingentsatser. Den relevante medlemstype vælges ved at trykke på kontingent-beløbet, hvorefter der fremkommer en side, hvor betaling med dankort kan gennemføres - og medlemskabet med dets mange muligheder er på plads!
 
Ved valg af MENU ovenfor og derefter medlemskab kan man læse mere om VSTs medlemsbetingelser, ligesom det er muligt at læse en vejledning til, hvordan man forholder sig, såfremt man fx. ikke har adgang til PC eller måske ikke mener sig omfattet af en af de tidligere nævnte medlemstyper eller kontingentsatser.
 
Vi håber I vil tage godt imod KLUBMODULs mange nye muligheder, og sikre at jeres og jeres tennisspillende børns profiloplysninger, herunder e-mail-adresse og dankortoplysninger er ajourførte - så kontingentopkrævning og tilmelding til klubbens mange aktiviteter kan foregå så let som muligt - eller henvend jer på kontoret for at få assistance til at få det gjort!
 
I kan tilgå KLUBMODUL direkte via adressen http://www.vst.klub-modul.dk/ eller via link på klubbens hjemmeside http://www.vst-tennis.dk/ (men det har I jo nok fundet ud af!).
 
Med venlig hilsen
 
Bestyrelsen